Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2012

BlackAngel
18:04
8797 9212
BlackAngel
17:46
O, jak wiele chciałem!
 A teraz nic już nie chce, nawet nic nie chcę chcieć (...)
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromgone gone viaultrafioletowelzy ultrafioletowelzy
BlackAngel
17:45
skup się na tym co kochasz,
nie na tym jak to odbiorą.
— i to się ma podobać Tobie...
Reposted fromyveee yveee viaultrafioletowelzy ultrafioletowelzy

April 15 2012

BlackAngel
15:47
Nie uważasz, że wspaniale byłoby rzucić wszystko i pojechać gdzieś, gdzie nikogo nie znamy? Czasami mam straszną ochotę to zrobić.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromtirarira tirarira viaDayAfterDay DayAfterDay
BlackAngel
15:46
0927 0874 500
tak bardzo prawdziwe 
BlackAngel
15:45

Boże jak ja nienawidzę ludzi...chodzą tacy po ziemi nie wiadomo po co nie wiadomo dlaczego ... są tacy okropni ... w ogóle po co są ?
Reposted byultrafioletowelzynawetciszamozebyccynicznaSweetRose
BlackAngel
15:45
Zamiast się uczyć siedzę na zupie.
A przyjdzie egzamin i będę w dupie.

<lalalalala la!>
Reposted fromjustmadd justmadd viaDayAfterDay DayAfterDay
BlackAngel
15:41
5143 1244
BlackAngel
15:38
niebo
Reposted frommajkey majkey viaDayAfterDay DayAfterDay
BlackAngel
15:37
4907 4ff0
BlackAngel
15:35
Zupa uzależnia.
To swego rodzaju cudowny narkotyk.

— dayafterday,
Reposted fromDayAfterDay DayAfterDay
BlackAngel
15:34
Chcesz wiedzieć co mi jest? mdli mnie na widok wszystkich ludzi!! 
Reposted byultrafioletowelzy ultrafioletowelzy
BlackAngel
15:10
Jeszcze całe życie przede mną. Brzmi przerażająco.
BlackAngel
12:07

"Rzeczywistość często przerasta najpiękniejszy nawet sen."

April 14 2012

BlackAngel
18:32
0366 fc7b 500
Reposted fromnierobimi nierobimi viapunkahontaz punkahontaz
BlackAngel
14:12
Boże... ilu jeszcze fałszywych ludzi spotkam na swojej drodze?
— dla was I,K,M,B

April 11 2012

BlackAngel
15:09
Jestem...
Pamiętaj, że tutaj jestem!
Pomimo wszystko i wbrew wszystkim.

April 09 2012

BlackAngel
19:51
Często kocha się "z przerwami". To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak "że można wytrzymać"
i w ogóle myśli się mocno o czym innym.

                                                                                                                            Agnieszka Osiecka
BlackAngel
19:44
Nigdy nie pozbawiaj nikogo nadziei, może to jedyne, co mu zostało.
Reposted frommdjg mdjg viamefir mefir
BlackAngel
19:43
- czego boisz się najbardziej?
- cholernie boję się tego, że jakaś inna zobaczy w nim to co ja, a on zobaczy w niej to czego nie widzi we mnie.
Reposted fromkarr4mba karr4mba viamalina malina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl